Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

BINOSCOPE

-      prema pričama svjedoka pogled kroz bino-teleskop je nešto posebno

-      većina ATM binoskopa postavljena je na dobson montaži te imaju problem pri gledanju objekata blizu horizonta.

-      neka od ATM rješenja uključuju cijelu okretnu platformu sa stolcem (slično protuzračnom topu)

-      zamislio sam azimutalnu vilastu montažu u kojoj su se gleda iz stolca (odvojenog od montaže). Glava promatrača nalazi se unutar vilice a cijevi izvan.

Vidno polje limitirano po azimutu na 45° lijevo i isto toliko desno, te od horizonta do azimuta (nebeski kvadrant)

 

Pricipijelna shema prikazana na slici:

 

-      u praksi zbog anatomije vrata i glave, centar rotacije gore-dolje (altitude) bio bi pomaknut prema tlu u odnosu na centar cijevi pa se isto mora korigirati protuutezima

-      djelomično sam izradio montažu i cijevi ali sam jednu u međuvremenu prenamijenio (G&G 170/F5 na EQ3)

-      azimutalna osovina je od bubnja perilice rublja

 

Na slici je prikazana montaža bez jedne cijevi

 

 

Lažirana slika s obje cijevi

 

Raširene nogare

 

Sklopljene nogare

 

-      U izradi je par zrcala promjera 170mm F5 (jedno je dosta stradalo prilikom aluminizacije, a drugo je trenutno u fazi parabolizacije)

-      nabavio sam i po dva okulara 32mm (Plosl) te dva 6 mm (GoldLine)

-      moram još nabaviti po dva dijagonala 1.25" te oba sekundarna zrcala

-      problem sa ovom montažom je što je os rotacije gore-dolje (altitude), a samim tim i ciljano težište, smještena nekih 20 cm od osi fokusera. Zbog težine cijevi i primarnih zrcala potrebne su dodatne mjere u vidu dodatnog olakšavanja cijevi (rešetkasta konstukcija tubusa) i oveći prednji protuutezi. Na izrađenoj montaži protuutege sam postavio na šipke koje se pružaju ispred cijevi (kako bi bili lakši) a istovremeno šipke služe kao rukohvati za usmjeravanje cijevi.

-      drugi problem je što bi zbog dvostukog prelamanja slike sve optičke komponente trebale biti kvalitetnije.

-      Zbog dvostukog prelamanja slike ukupni put od prvog sekundara do okulara je dulji pa bi trebalo mudro definirati potreban promjer sekundara da isti obuhvati cijeli snop a da opet ne bude prevelika smetnja u vidnom polju. Možda ću zbog istog razloga morati izraditi novi par zrcala sa F6 ili više.

-      kad budem imao sva zrcala morat ću riješiti podešavanje razmaka okulara i pojedino izoštravanje okulara te međusobno fino usmjeravanje cijevi

 

BACK

 

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia