Besplatni Hosting | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | eRaÄŤun eposlovanje.hr | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia

PEĆ ZA FUZIJU STAKLA

-      prozorsko staklo kao materijal za izradu zrcala nije puno lošije u usporedbi sa specijalnim staklima pod uvjetom da se primjenjuje ventilacija kojom se brže izjednačava temperatura zrcala s okolinom.

-      na internetu sam pronašao nekoliko ATM-ovaca koji su izradili peći za fuziju stakla u kojima spajaju nekoliko tanjih prozorskih stakala u jedno debelo. Jedan od njih čak izrađuje saćaste diskove u kojima je težina zrcala a samim tim i brzina izjedanačavanja temperature znatno smanjena. http://mdpub.com/scopeworks/blanks/

 

Primjer saćastog diska promjera 12.5" i debljine 1.5"

 

-      planiram peć za maksimalni promjer staklenog diska oko 40 cm.

-      moja inačica peći bila bi unaprijeđena jer bi uključivala i rotaciju peći kako bi se postigla paraboloidna površina zrcala (pod utjecajem cetrifugalne sile, brzinom rotacije određuje se potrebno udubljenje).

Na ovaj način izbjegao bih "kopanje" udubljenja na zrcalu.

Za konstrukciju bih iskoristio rosfrajnu kadu od perilice rublja (ne bubanj nego kadu) koju bih iznutra obložio termoizolacijskim materijalom te postojeće ležajeve i nosače.

-      drugo unaprijeđenje bilo bi vakuumiranje peći - kako bi se izbjegli mjehurići zraka koji nastaju kad se staklo otopi a preostane zraka između komada stakla. Mjehurići polako putuju prema gore ali zbog slabog viskoziteta rastopljenog stakla neki ne stignu na vrijeme do površine.

-      dosad sam nabavio tri grijača po 1500W, kontroler temperature i elektroničke releje za uključivanje pojedinih grijača.

-      moram nabaviti termocoupler za 1300 °C (termo senzor), pripadni kabel, keramički nosač, staru perilicu rublja s rosfrajnom kadom, ...

-      ono što mi je trenutno najveća prepreka je cijena visokotemperaturnih opeka ili betona. Sve skupa bi došlo oko 800 Kn pa sve stoji dok ne nađem drugo rješenje. Polovna peć za keramiku bila bi jedno rješenje.

-      Očekivani problemi za riješiti:

-      dvopolni kolektor za struju 30A/240V za napajanje grijača (koji rotiraju zajedno sa peći)

-      dihtanje poklopca peći (ako bih išao na vakuumiranje) uz mogućnost brzog otvaranja (devitrifikacija otopljenog stakla)

-      nosači peći - težina peći > 100 Kg

-      ... sve ostalo neočekivano

 

 

BACK

 

eRaÄŤuni eposlovanje.hr | Web Hosting | Zakup Domena | Supetar - Brac - Croatia | Mikrotik Web Shop | Croatia Holidays | Apartments Croatia